(Åter)uppbygger Ukraina genom ett nytt entreprenörsprogram

UAccelerate är ett 10-veckors entreprenörsprogram som ger 150 ukrainare bosatta i Norden en unik möjlighet att lära sig hur man startar och driver ett eget företag. 

UAccelerate
UAccelerate
UAccelerate

(Åter)uppbygger Ukraina genom ett nytt entreprenörsprogram

UAccelerate är ett 10-veckors entreprenörsprogram som ger 150 ukrainare bosatta i Norden en unik möjlighet att lära sig hur man startar och driver ett eget företag. 

I samarbete med

UAccelerate riktar sig till ukrainare som bor i Norden

Danish Entrepreneurs har i samarbete med Digital Norway, Internetstiftelsen och partners utvecklat ett entreprenörsprogram för ukrainare som bor i Norge, Sverige och Danmark. Programmet ger ukrainare fri tillgång till workshops, resurser och kunskap om hur man startar och driver ett eget företag. Entreprenörskap spelar en avgörande roll i Ukrainas återuppbyggnad, samtidigt som det ger deltagarna nya ekonomiska möjligheter, ökad motståndskraft och tillgång till ett nätverk på deras nuvarande bostadsort.

Vi kombinerar fysiska evenemang med digital utbildning, och undervisningen leds av både svenska och ukrainska experter. Detta skapar motivation, säkerställer inlärningsresultat och skapar nya broar mellan ukrainare och det svenska näringslivet.

UAccelerate riktar sig till ukrainare som bor i Norden

Danish Entrepreneurs har i samarbete med Digital Norway, Internetstiftelsen och partners utvecklat ett entreprenörsprogram för ukrainare som bor i Norge, Sverige och Danmark. Programmet ger ukrainare fri tillgång till workshops, resurser och kunskap om hur man startar och driver ett eget företag. Entreprenörskap spelar en avgörande roll i Ukrainas återuppbyggnad, samtidigt som det ger deltagarna nya ekonomiska möjligheter, ökad motståndskraft och tillgång till ett nätverk på deras nuvarande bostadsort.

Vi kombinerar fysiska evenemang med digital utbildning, och undervisningen leds av både svenska och ukrainska experter. Detta skapar motivation, säkerställer inlärningsresultat och skapar nya broar mellan ukrainare och det svenska näringslivet.

Vem kan delta i programmet?

UAccelerate är ett entreprenörsprogram som är utformat för att hjälpa ukrainare som vill lära sig hur man startar och driver ett eget företag. Vi tar emot ansökningar från alla ukrainare som bor i Sverige, Norge eller Danmark.

Vem kan delta i programmet?

UAccelerate är ett entreprenörsprogram som är utformat för att hjälpa ukrainare som vill lära sig hur man startar och driver ett eget företag. Vi tar emot ansökningar från alla ukrainare som bor i Sverige, Norge eller Danmark.

Om Danish Entrepreneurs

Danish Entrepreneurs är en ideell organisation som grundades 1985 för att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer. Vi arbetar för att entreprenörer ska få tillgång till den kunskap och de nätverk de behöver för att skapa morgondagens företag genom att erbjuda kurser, webinarier och digitala mötesplatser. Vi samarbetar med både privata och offentliga organisationer i Europa och engagerar oss för entreprenörer i olika forum. Tillsammans kan vi hitta lösningar som säkerställer gynnsamma ramvillkor för entreprenörskap.
Sedan kriget bröt ut 2022 har mer än 1 200 ukrainare deltagit i våra kompetensprogram. Du kan läsa mer om de ukrainska entreprenörerna och danska entreprenörer på länken nedan.

Om Danish Entrepreneurs

Danish Entrepreneurs är en ideell organisation som grundades 1985 för att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer. Vi arbetar för att entreprenörer ska få tillgång till den kunskap och de nätverk de behöver för att skapa morgondagens företag genom att erbjuda kurser, webinarier och digitala mötesplatser. Vi samarbetar med både privata och offentliga organisationer i Europa och engagerar oss för entreprenörer i olika forum. Tillsammans kan vi hitta lösningar som säkerställer gynnsamma ramvillkor för entreprenörskap.
Sedan kriget bröt ut 2022 har mer än 1 200 ukrainare deltagit i våra kompetensprogram. Du kan läsa mer om de ukrainska entreprenörerna och danska entreprenörer på länken nedan.

Vill ni samarbeta med oss?